ژول ورن، نویسنده خیال‌پرداز و آینده‌نگر

منتقدان از رمان “۸۰ روز به دور دنیا”ی او به عنوان شاهکار این نویسنده فرانسوی یاد می‌کنند. یک رمان سرگرم‌کننده که بیانگر همت انسان غربی در قرن نوزدهم برای غلبه بر زمین و آسمان است.