هرمان هسه، نویسنده جست‌وجوگر

در سیدارتا عرفان زمینی هسه به تعالی کامل می‌رسد. هسه در این رمان با زبانی بس ساده بلندترین اندیشه‌های عرفانی را بیان می‌کند.