لیون فویشت‌وانگر و رمان مستند تاریخی

لیون فویشت‌وانگر در رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش تلاش می‌کند با بازنگری در تاریخ، مانع از تکرار تجربه‌های تلخ شود.