چهارشنبه ۹ مرداد: مرگ دسته‌جمعی کلاغ‌ها در قم

و تو هیچ آرزویی نداشتی جز اینکه یک روز با عشق‌ات بروی به بوستان غدیر قم و وقتی که ماه بدر کامل است او را پنهان از چشم همگان در گوشه خلوتی ببوسی اما بخت با تو نبود. ماه درآمده بود و تو دست عشق‌ات را گرفته بودی و در پی گوشه خلوتی در بوستان بودی که کلاغ‌ها از آسمان افتادند. اگر کلاغ‌ها به طور دسته‌جمعی خودکشی نمی‌کردند ممکن بود سرنوشت تو برای همیشه به راه دیگری می‌افتاد.

ادامه