گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه ( rfi) درباره مجموعه داستان «از دست رفته» (نشر آفتاب/ ۱۳۹۵) – چکیده‌اش هم این است که می‌گوییم چرا تجربه در ادبیات داستانی اهمیت دارد، تعلق نویسنده در تبعید به محیط زندگی‌اش چه کیفیتی دارد و آن کیفیت چگونه به بیان ادبی درمی‌آید. یکی از همکاران صدای فرانسه هم در فاصله این بحث‌ها تکه‌هایی از یکی از داستان‌های کتاب را با صدایی گرم اجرا می‌کند.
بشنوید: