گی دو موپاسان، استاد داستان بلند

گی دو موپاسان به خاطر دقتی که در وصف شخصیت‌ها و پدیده‌‌ها دارد و همچنین به دلیل توانایی‌اش در مشاهده امور و زبان درخشانش تا همین امروز هم از نویسندگان پرمخاطب جهان به‌شمار می‌آید.