«جهان زندگان»، اولین رمان محمد محمد علی، نویسنده نام‌آشنا اولین بار در سال ۲۰۱۲ در خارج از ایران و در آمریکا منتشر شد. اکنون قرار است انتشارات «کتابسرای تندیس» این رمان کوتاه (نوول) را در ایران منتشر کند.

ادامه