با درگذشت هما روستا (کارگردان و بازیگر تئا‌تر و سینما) حلقه‌ای از یک نسل ممتاز که ما را به پیشینه تئا‌تر علمی و پویای ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم پیوند می‌داد، از دست رفت.

بزرگ علوی در خاطراتش که به اهتمام حمید احمدی فراهم آمده (انتشارات باران، تابستان ۱۹۹۷) از حسن ناصر به عنوان فردی که اساس تئا‌تر ایران را گذاشت یاد می‌کند. به گفته بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین با ناصر همکاری می‌کرده است.
ادامه